Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vrátí se kult " Černé Madony" ?

4. 08. 2017 19:57:38
Dnes se hodně v Evropě hovoří o ohrožení naší kultury muslimskými hordami a mnozí to ještě vylepšují vpádem mongolských hord z Ruska.Ve škole jsme se učili o důležitosti výstřelu Aurory .Dnes se učí hlouposti podobné či stejné.

Ono bylo vše značně složitější a jak to vlastně bylo, to se stejně pořádně neví. V každém případě mnoho věcí nachápeme a posledních 12 000 let lidské civilizace bylo tak složitých,že si to ani nedokážeme moc vysvětlit. Uvádím značně útržkovitě některé fragmenty tehdejší důležité historie.

V období před rozdělením "západní" církve a Pravoslavím bylo náboženství asi podstatně jiné než dnes. I svatá písma byla jiná a i křižácké války měli jinou podstatu, než se uvádí. Maltézští rytíři byli dodnes nedoceněnou zárukou čehosi a jen jejich likvidace zabránila jinému vývoji civilizace v Evropě.

Údajně kult Černé Madony byl již v době před Kristem a dnes se vše učí možná jen v teologických seminářích.

Badatel Bernard Lietaer odhalil, že pád kultu Černé Madony se následně měnil v době, kdy se změnil i finanční systém v tehdejším " celosvětovém" měřítku a vše bylo provázené zásadní změnou či poklesem životní úrovně obyčejných lidí. Vše bylo tenkrát organizovano ještě jistou aplikací otrokářského systému a lidské svobody byly minimální.

Čím se tedy odlišoval finanční systém období, nastupujícího od začátku XIV století ?

Tehdejší období bylo na jisté úrovni obdobou dnešních změn, které přicházejí.

Došlo k ukončení měnového systému centrálního Středověku. Vše souvisí i s uspořádáním systému vládnutí jednotlivých státních útvarů. Existovaly současně peníze vysoké obchodní hodnoty určené pro zahraniční obchod, které nepodléhaly žádným daním, a které bylo možné hromadit do rezervy či zásoby. V jednotlivých státních útvarech byly dále používány místní peníze, které podléhaly vymáhaní zdržného, neboli platbě za zpoždění. Namísto tohoto podvojného systému se začal schvalovat jiný, jediný centralizovaný monetární systém, který se udržel do současné doby.

V této době nastaly i jiné problémy, kdy nastal značný hospodářský útlum a úpadek. Současně začaly propukat i epidemie moru obrovských rozměrů.Vymřela třetina až polovina evropského obyvatelstva.

Zrušení zádržného systému vytvořilo problém s nedostatkem peněz na základě několika důvodů:

- zmenšila se rychlost obrátky peněz;

- a nastala rychlá koncentrace majetku a bohatství v rukou městské elity (tehdejších bankéřů).

Koncentrací bohatství v horní vrstvě společenské struktury – u členů královské rodiny a u dvořanů způsobilo,že jejich způsob života se postupně stával stále luxusnějším. Tady se pravděpodobně nacházejí kořeny ekonomiky, které jsou příčinou problematické Renesance XV-XVI století.

Je zajímavé, že k první vlně epidémie moru v Anglii došlo již v roku 1347 ! To byl již vrchol předcházejícího období, kdy obyvatelstvo začalo ubývat již v průběhu dvou generací !

Tehdejší Historici uvádějí, že hlad zachvátil Evropu poprvé v letech 1315-1316 a tehdy vymřelo asi 10 % obyvatelstva. Všude byly pozorované případy, kdy lidé jedli kočky, krysy, hady i zvířecí trus, a také byl rozšířený kanibalizmus.

Podle historických pramenů se hovoří o tom, že do roku 1300 existovala na území současné Evropy společnost s vysokou životní úrovní, zajištěné rozvinutým finančně-ekonomickým systémem. Též je možno vysledovat propojení ekonomického rozkvětu společnosti s naukou o víře, která se pojmenovává jako: «Kult Černé Madony».

Hospodářský úpadek po roku 1300 byl vyjadřený pádem příjmů z nemovitostí a cenností, zmenšením orné půdy a počtu městského obyvatestva, a tím pádem i zmenšením poptávky po průmyslových výrobcích.

Učí se dosud doktrina, že pád životní úrovně způsobily epidemie moru,ale bylo vše přesně naopak. Mor byl následkem hospodářskeho úpadku, který se začal 50 roků předtím.

Vzpomenutý Lietaer fakticky objevil přímé spojení mezi převládajícím náboženským systémem (který vycházel z tehdejšího světonázoru lidí ) a životní úrovní společnosti.

Z obsahu knihy badatele Lietaera očividně vyplývá, že kult Černé Madony — je prvokřesťanské (nebo — prvokatolické) náboženství, ve kterém se již objevuje Kristus, stejně jako jiní myslitelé, uctívající Černou Madonu. V této době se nepokládal Kristus za Boha či Božího syna, ale existuje jedna ústřední bohyně — Černá Madona.

Další vývoj církve vykreslil události úplně jinak, protože původní smysl Černé Madony ukazuje na souvislosti s egyptskou bohyní ISIS , což byla bohyně Matka-Zem.

Černá Madona se postupně změnila dokonce na Bohorodičku a dnešní Pannu Marii a její kulty.

To vše ale znamená, že v ranném středověku se církev opírala o tuto bohyni, což navazovalo na bohyně uctívané i původními Slovany.

V souvislosti s dnešní situací můžeme vyslovit závěr, že na začátku XIV století se objevila skupina lidí, která uskutečnila převzetí řízení finančně-ekonomického systému, po jehož zavedení sa společnost ponořila do všeobecného chaosu.

Jak známo,vše souvisí se vším a v nastalém chaosu,do kterého můžeme počítat i husitství v našich oblastech, a proto kněží organizovali cokoli, co by mohlo změnit chybná rozhodnutí vládnoucích struktur. Samozřejmě i v té době bylo jisté stěhování národů ve velkém rozsahu a ovlivňování zdejší kultury Arabskými či Muslimskými vlivy..

Proto se organizoval i Koncil v Kostnici (1414-1418), který se začal v čase rozkolu s cílem sjednocení Římské katolícké církve a zastavení Velkého Západního rozkolu, který v tomto období vedl již k trojpapežstvu. U nás se učí, že šlo hlavně o odvolání učení a následnou popravu Mistra Jana Husa,což byla jen jistá okrajová záležitost. Samozřejmě likvidací jeho díla se vše zkreslilo a nechápeme hlavní důvody jeho likvidace. Nějaké odpustky v jeho kritice byly jen okrajovou záležitostí.

Koncil v Kostnici obnovil jednotu katolické církve, a po nových volbách se stal papežem Martin V.

V té době byl zásadní rozpor mezi Katolicismem a Východním křesťanstvím, který je likvidován až v současné době.

Proto se uvádí, že koncil ukončil schizmu, ale nedokázal uskutečnit reformu církve.

Zároveň přijal rozhodnutí o potrestaní heretika Jana Husa. Byl upálený spolu se svými díly. Poprava Jana Husa vyvolala husitské války (1419-1434).

Historie se nikdy neopakuje doslova,ale dnešní doba mnohé napovídá. " Západní" svět se snaží zlikvidovat Rusko s jeho trvalou Pravoslavnou vírou, i když jsou příčiny v nespolupracování národů a nepochopení dalšího vývoje společnosti. Společnost v USA je natolik vzdálená Evropskému uvažování, že jakékoliv snahy současného papeže Františka jsou špatně chápány.

Na druhou stranu tajné dohody o plánovaném vývoji civilizace se již dojednávají a pozitivní směr je připraven. Svět symbolických aktů funguje a i současné bláznění musí skončit. Uloha současného papeže se nedoceňuje či podceňuje .

Podle dřívějších biblických plánů je současné období určeno pro přeměnu světové společnosti a potom by mělo být již mnohem líp.

Možnosti tu jsou, jen se ta hra musí dohrát dobře.

Autor: Bedřich Dvořák | pátek 4.8.2017 19:57 | karma článku: 9.06 | přečteno: 553x

Další články blogera

Bedřich Dvořák

Na účet pro kostel v Gutech už přišly statisíce- zpráva dne

Zcela jistě potřebuje společnost jisté duchovní stánky.Máme ale vůbec odvahu stavět duchovní stánky pro 21.století ? V dnešní histerii proti muslimům, židům a křesťanům,kteří nejsou ti "správní" o tom velmi pochybuji.

16.8.2017 v 12:16 | Karma článku: 10.54 | Přečteno: 647 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Čím nám vlastně hrozí Korea ?

Severní Korea je samozřejmě exotický režim. Uctívání svých vůdců nemá ve světě obdoby. Porovnat to lze možná se Saúdskou Arábií nebo s nějakými vůdci v Africe. Tady to těžko chápeme a zvláště když nás propaganda zahlcuje zprávami.

15.8.2017 v 21:05 | Karma článku: 24.19 | Přečteno: 1189 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Má privátní zdravotnictví obecně nějaký vyšší smysl ?

Určité skupiny investorů tvrdí pořád nesmyslné a nepodložené poučky o tom, že stát je ten nejhorší investor i provozovatel.Stát jsou přeci jen lidé.To platí jen z toho pohledu,že se krade ze státního jednodušeji než z privátního.

14.8.2017 v 13:26 | Karma článku: 7.20 | Přečteno: 340 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Centrem Prahy v sobotu prochází průvod hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a translidí.

Tak nevím. Na jednu stranu chápu určité genetické dispozice některých lidí k jiné sexuální orientaci. Na druhou stranu vidím určitý smutek v jejich očích a bezradnost. Takové juchání na povel se mi nikdy nelíbilo a nelíbí.

12.8.2017 v 13:36 | Karma článku: 30.11 | Přečteno: 1423 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Aleš Sedláček

Trocha historie a osobního pohledu na sklonku dlouhé cesty statusu veřejné prospěšnosti

Když jsem se dozvěděl, že vláda schválila zákon o statusu veřejné prospěšnosti, nemohl jsem tomu uvěřit. Byl to již třetí návrh tohoto zákona...

18.8.2017 v 17:01 | Karma článku: 6.06 | Přečteno: 237 | Diskuse

Vašek Peričevič

Petr Kramný vinen či nevinen IV.

Další díl z volného pokračování trestní věci Petra Kramného. Dnes se budu zabývat tzv. rozšířenou sebevraždou", kterou chtěl Petr Kramný spáchat s poukazem na to, jak lze k takovému závěru dospět, a jak jej lze prokázat.

16.8.2017 v 14:58 | Karma článku: 22.05 | Přečteno: 885 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Na účet pro kostel v Gutech už přišly statisíce- zpráva dne

Zcela jistě potřebuje společnost jisté duchovní stánky.Máme ale vůbec odvahu stavět duchovní stánky pro 21.století ? V dnešní histerii proti muslimům, židům a křesťanům,kteří nejsou ti "správní" o tom velmi pochybuji.

16.8.2017 v 12:16 | Karma článku: 10.54 | Přečteno: 647 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Čím nám vlastně hrozí Korea ?

Severní Korea je samozřejmě exotický režim. Uctívání svých vůdců nemá ve světě obdoby. Porovnat to lze možná se Saúdskou Arábií nebo s nějakými vůdci v Africe. Tady to těžko chápeme a zvláště když nás propaganda zahlcuje zprávami.

15.8.2017 v 21:05 | Karma článku: 24.19 | Přečteno: 1189 | Diskuse

Milada Šnajdrová

Kde se bere ta nenávist vůči neziskovkám

"Neziskovky jsou zlo". "Nedat jim ani korunu ze státního." "Všechny zrušit." Jednoduchá hesla, nepodložená argumenty, rezonují určitou částí společnosti.

15.8.2017 v 12:30 | Karma článku: 21.50 | Přečteno: 2446 | Diskuse
Počet článků 555 Celková karma 19.24 Průměrná čtenost 971
Vždy jsem pracoval mezi lidmi. Byl jsem pomocným dělníkem i ředitelem velkého podniku.Dnes již nepřipravuji projekty se sociální, komunální a ekologickou tematikou, protože bojovat s mafiánským aparátem nemá dnes bohužel žádnou cenu a rozhlížím se lehce kolem sebe ..........

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené články

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.